HOLGERSEN MUR OG FLISER AS

Kontakt oss for uformelt prisoverslag.

mandag 16. september 2013

Grunnundersøkelse og kvikkleire

Ved å bygge på kvikkleire kan man utsette seg for store rasfarer. Hvilke tiltak vi kan gjøre for å sikre mot ras eller setningsskader må analyseres og beregnes etter en grundig grunnundersøkelse.

Konsekvenser av et kvikkleire ras.Det er viktig å undersøke grunnen for å kunne fastslå hvor mye grunnen tåler av Newton trykk, og faren ved utglidning ved høy vannopptak i grunnen.

Grunnundersøkelse skal fastslå hvilke jordkvalitet, bæreevne og avstand til fast fjell det er på tomten eller terrenget. Det skal kunne si noe om hvilke tiltak vi må foreta oss for å sikre området eller konstruksjonen for tele-hiv, setningsskader og utglidninger.

Det er ulike metoder for å fastslå hvilken Jordart grunnen består av.

1. Slagsondering - Dybde til fast fjell
2. Dreieboring - Fasthet i jordartene
3. Vingeboring - Jordartenes skjærfasthet.
4.Skovleboring - Prøver av jordarter
5.Sylinderprøvetakning - Samme som skovleboring men mer nøyaktig prøvetakning

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar