HOLGERSEN MUR OG FLISER AS

Kontakt oss for uformelt prisoverslag.

onsdag 12. mars 2014

Massivtrehus


Massivtre er det nye bærekraftige materialet.

Fordeler:

1.       Lavere CO2 utslipp.

2.       Lavere energiforbruk ved drift.

3.       Valget må være økonomisk fordelaktig.

4.       Driftsmessig smartere.

5.       Bedre BOkomfort.

Kostnadene ved oppføring kan enten øke eller være konkurransedyktig. Dette avhenger av god planlegging og samordning mellom alle involverte i byggeprosessen.

I den forbindelse finnes det mange verktøy som kan brukes.

(LEAN Construktion, BIM, ITB, Telt, Prefabrikasjon.)

Ved bruk av nye bygningsmaterialer er det viktig for enkelte aktører å vise til mulighetsstudier. Da kan det vises til – Skien vgs, Stokke hus, Romsdal vgs, Voss nye vgs og gymnas, Evenstad og Ulsmåg skole som er under oppføring.


Hvilke gode forskningsdata har vi på massivtrehus?

Ola Øyen sier 12.02,2014 på frokostmøtet i Bergen.Bilder fra Ulsmåg skole.Sammendrag av ett Tysk forsøk i en massivtreskole og en betongskole (kontrollgruppen)

•Hjertefrekvens synker i våkentilstand i massivtreklassen og stiger i kontrollgruppen

•Hjerte/kar beskyttelsen stiger i våkentilstand i massivtreklassen og faller i kontrollgruppen. Forblir lik om natten i massivtreklassen og faller i kontrollgruppen

•Sosialt stress av studenter og lærere forble lik i massivtreklassen og steg i kontrollgruppen

•Skoleprestasjoner og konsentrasjons ytelse viste færre konsentrasjonsproblemer i massivtreklassen
 
Hvordan oppfører massivtre seg i en eventuell Brann? Det vet vi ikke. Men det vi vet er at heltre forkuller seg i en hastighet på 14mm pr. time. Noe som teoretisk gir gode sikkerhetsmarginer.

Det problemet som er noe vanskeligere å håndtere i massivtrekonstruksjon, er problematikken med trinnlyd. Treverk leder lett lyd. Mens lyd fra ventilasjon og annen luftlyd blir vil bli redusert i ett massivtrehus kontra andre hus konstruksjoner, ifølge Ole Øyen.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar