HOLGERSEN MUR OG FLISER AS

Kontakt oss for uformelt prisoverslag.

onsdag 23. november 2011

Legging av kabler og rør i grøfter.


Utdanning for legging av rør og kabler i grøfter kan variere fra kommune til kommune. Noen steder kreves det aut. rørlegger, mens andre steder er det greit med sertifisert entreprenør. Ved gravearbeidet er det viktig å sikre høyde og retning med stikkpunkter eller hjelpesalinger. Dette er punkter som settes ut for å sikre riktig plassering av installasjonen eller konstruksjonen. Laser er mye brukt i dag eller GPSutstyr. Men det er ikke noe problem å bruke tradisjonell nivelleringskikkert. Før rørene legges i grøften er det viktig å kontrollere bunnen av grøften. Det skal være drenerende masse på 150mm under alle kabler og rør, og min. 100mm der rørmuffen er plassert. Størrelsen på steinen i den drenerende massen må ikke overstige 50mm, og 32mm ved bruk av plastrør. Rørene kan da bli skadet ved belastning og komprimering.

Det er viktig at rørene er dypt nok i grunnen for å hindre frostsprengning(telehiv). Frostdybden på vestkysten av Norge er fra 0,8-1m, mens ved arbeid i indre deler av Østlandet er den på hele 2,6m

Frostdybden er også avhengig av hva grunnmaterialet består av. (Fjelterreng eller sprengsteinsfylling)

Ved grunne grøfter er det viktig å isolere rørene ordentlig. Se bildet 1.0
Bilde 1.0 Isolerte fjernvarmerør.

Ved gjenfylling av grøfter er det viktig å sikre installasjonene ved å legge ut dekkplater på installasjonene, for en evt. oppgraving senere. se bilde 1.1 Det fylles også drenerende masse rundt og over installasjonene med samme masse som rørene legges i.

Rød = BKK strøm. Lilla = fjernvarme. Grønne = fiber kabel/TV. Gul = Telenor/telefonkabel.

Den store normen for Bergen er: Bergen kommunes VA-norm.

Bilde 1.1Elektriker besegler enden på høyspentledning med en plasthette som smeltes tett for å unngå smuss og korrosjon i ledning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar