HOLGERSEN MUR OG FLISER AS

Kontakt oss for uformelt prisoverslag.

torsdag 15. desember 2011

Vannskader

Vi i nord har større utfordringer når det gjelder fuktskader i bygg. Årsaken er det harde klimaet. På Vestlandet regner det fra september til januar, rundt to av tre dager, og i Brekke(sogn) er det årlig nedbørsnormaler på rundt 3500 mm. (I følge Storm Weather Center i november 2006)

(Nedbør angis vanligvis i millimeter. Tallet viser hvor høyt vannet vil stå på overflaten uten at det synker i jorden, renner vekk eller fordamper. En millimeter nedbør tilsvarer en liter per kvadratmeter. Nedbør som snø eller sludd smeltes til vann, før en måler mengden.)

Det sier seg selv at våre bygg på Vestlandet må bygges regn og vindtett.

Fuktighet gir våre hus både sopp, råte og misfarging. Maling Ødelegges hurtig, frostsprengning ødelegger murhus, isolasjonseffekten nedsettes og husene blir usunne og farlige. Ikke minst er det lite koselig å oppholde seg i et fuktskadet hus.

Årsaken til fuktskader kan være mange.

1.  Lekkasje fra rør innvendig.
2. Grunnvannsinntrengning i kjeller. 
3. Lekkasje rundt piper og gjennomføringer i tak(vinduer)
4. Kondens(Veldig vanlig i gamle hus, spesielt tørkeloft som er innredet til bolig.)
5. Ødelagte nedløpsrør.
6. Is i takrenner. 
7. Sterk vind gjennom utette vinduer.
8. Snøsmelting.

      Nedenfor skal vi se ulike årsaker og skader grunnet fuktighet etter hvert.Ødelagt taknedløp.Vannlekkasje rundt pipe.

Takvann må ledes bort fra huset. 

Vann rett på grunnmur.Skadet overdekning grunnet korresjon.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar