HOLGERSEN MUR OG FLISER AS

Kontakt oss for uformelt prisoverslag.

torsdag 22. desember 2011

stillas

Fallulykker er den ulykken som oftest forekommer i byggebransjen grunnen er ofte, dårlig sikring i høyden. Det er tydelige krav til rekkverk, plassering og fastmontering av ett stillas. Her vil jeg vise ulike eksempler på gode og dårlige stillas.

Nødhjelp kan være bra å huske 113 til ambulanse, 110 for brann og 112 til politi.

Hva kan årsaken til fallulykker være? 

Noen av årsakene kan være manglende rekkverk. Det kan også være dårlige gulv og vippeender slik du ser på bildet vedsiden av. Noen ganger blir festene fjernet. Hvis fundamentet ikke er sterkt nokk kan også stillaset svikte.

Du skal ikke være redd for å jobbe i høyden. Ett av kravene i middelalderen for byggmestre var at de skulle takle høyder. Men du skal ha respekt for høyder. 

En nær venn klatret på utsiden av ett  5 meter stort rullestillas i læretiden sin, og fikk hele stillaset over seg. Heldigvis overlevde hun men hun slo hodet sitt så kraftig, at hun mistet smakssansen for alltid. Følg forhåndsregler og ha respekt for høyder, men ikke vær redd.  


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar