HOLGERSEN MUR OG FLISER AS

Kontakt oss for uformelt prisoverslag.

tirsdag 3. januar 2012

Mur i Bergen


I Bergen ble håndverkere organisert i laug, fram til 1800 tallet. Dette systemet favoriserte ofte sønnene til etablerte håndverksmestre. Det var derfor ofte dynastier gjennom flere generasjoner der håndverksmestrene hadde høy status i samfunnet.

Murmestrene klarte å holde på sine privilegier. Men historiske kilder viser at de følte sin posisjon truet. I 1705 angrep fire bergenske murmestre byggmester H. M Heintz i hans hus fordi  han hadde importert en del Italienske murersvenner for å mure Schrødergården.  I murmesterlaugets forhandlingsprotokoll fra 13.10.1711 kan en lese om regninger for «bønnharse at jage». (Fuskere i faget). *

Folketellingen for 1801 viser at Bergen ikke hadde mange murersvenner. Det er registrert 5 murmestre, 13 svenner og 2 lærlinger. Dette viser at murhus i Bergen ikke hadde stor utbredelse før 1830. Antall murhus som ble bygget på 1700 tallet i Bergen var relativt få rundt 100 bolighus og 200 murte kjellere. 

Noen interessante opplysninger fra 1617-1800 viser at ¾ deler av murerne i Bergen bestod av utenlandsk arbeidskraft de fleste fra Tyskland.

*Hus i Bergen – særpreg i arkitektur 2005

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar