HOLGERSEN MUR OG FLISER AS

Kontakt oss for uformelt prisoverslag.

torsdag 21. april 2016

Arbeid med våtrom

Våtromsarbeid er veldig komplekst. Ved feil utførelse vil kostnadene for byggherre bli betraktelig høyere. Elektrikere har autorisasjons-arbeider (sertifikater) for å kunne utføre arbeider. Dette for å kunne redde liv og unngå branner litt forenklet forklart.  

Våtromsarbeid har ikke dette, så lenge det ikke er underlagt en søknadsplikt på arbeidet. Hvis arbeidet er søknadspliktig må utførende, prosjekterende og kontrollerende dokumentere kompetanse på sitt ansvarsområde. Dette kan på sett å vis ansees som autorisert arbeid, men per definisjon er det ikke det. Summen av dette, gjør at enkelte ganger er ikke arbeidet på våtrom utført av faglig kompetente personer.

Hva bør du se etter som kunde og utførende?

1.       Det bør alltid leveres ett FDV dokument og samsvarserklæring på arbeidet fra alle faggruppene. (Dette vil heve den norske stander). FDV er bruksanvisning på tiltaket som leveres og samsvarserklæring er enkeltkomponentenes tekniske egenskaper.(forvaltning, drift og vedlikhold)


2.       Det bør alltid leveres en sjekkliste på arbeidet fra hver faggruppe til kunde. Inklusiv bilder av de ulike kritiske faser.

Dette bør kontrolleres

Er det fall på gulvet. Det bør være fall ifølge Norsk Standard på 1:50, (2 cm pr. meter) der det vil bli direkte vann-søl. Og Fall 1:100 på resten av våtrommet?
Er maling på våtrom malt med våtromsmalingssystem? Og er systemet fulgt?


Har rørlegger fulgt monteringsanvisningen til rør i rør systemets monteringsveiledning?(noe som ofte glemmes er spikeraviser i stendere og tette nok rørklammer, maks 60cm på rette sørstrekk)


Har murer brukt nok, membran i forhold til produktets anvisning?Brukes membransystemet slik det er foreskrevet i godkjenningen av produktet? (Ofte brukes der andre mansjetter enn de som er beskrevet i godkjennelses papirene. Dette kan være uheldig da de ikke alltid er utprøvd og testet sammen) 


Dialog


Dialog er alltid viktig. Vær klar, før du starter arbeidet, på hvordan du som kunde ønsker arbeidet utført. Og vær alltid klar som utførende å kunne forklar fordelene ved å bruke kompetente håndverkere selv om det på kort sikt kan virke noe dyrere for kunden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar