HOLGERSEN MUR OG FLISER AS

Kontakt oss for uformelt prisoverslag.

onsdag 22. februar 2017

Hulmur en eldre byggeskikk

Bergens hulmur


Her ser vi noen eksempler på hvordan Bergens hulmur ble utført tidlig på 1900 tallet. Vi hadde i Norge tre ulike tradisjoner, Bergens, Trondheims og Engelsk hulmur der Bergens hulmur hvar preakseptert i Kristiania(Oslo),Bergen, Trondheim, Ålesund og Molde. (Bugge,  1918 s.53)

Bergens hulmur hadde den fordel at den var billigere å oppføre. Men den hadde dårligere fukt og høyere varmeledning en Trondheims hulmuren hadde.

Det var allerede den gang diskutert hvilke løsning som var best isolerende. Og valg av stein var en viktig faktor. En lett brent stein kunne være mer isolerende men hadde samtidig evnen til å oppta fukt som ville gi ugunstige forhold for varmeisolering i hulrommene. Det ble derfor ett krav at det skulle brukes klinker stein (høybrent stein) i utvendig vange(Vegg). Dette igjen ga vanskelige forhold for utførelse av jobben. Når du har klinkerstein ville fuktigheten i mørtelen bli tatt opp tregt. Noe som gjorde at du ikke kunne mure så høyt før muren ble ustabil. Noen ganger bare etter 10 skift(lag) med teglstein.
Trondheims hulmur


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar